Utveckla din förmåga till teamwork via handboll

Att man blir bättre på teamwork genom att utöva en sport är kanske inte så konstigt egentligen. Trotts allt innebär det där med lagsport att man är där för att samarbeta mot samma mål som exempelvis då att vinna en match. Genom att vara bra på teamwork så innebär det trotts allt att vara en bra lagspelare så som man bör vara i ett lag i en sport eller exempelvis på en arbetsplats. Det handlar i grund och botten om samma sak och är därför alltid positivt när man söker ett arbete (i synnerhet om det ingår att jobba i grupp) om man har hållit på med en sport tidigare. En sport som är väldigt bra att ha utövat för att bli proffs på teamwork är handboll.

Det finns så otroligt många fördelar med att ha utövat handboll eftersom det kommer att ge en många styrkor i livet och en av dem är definitivt att vara riktigt grym när det kommer till teamwork, att samarbeta. När man tränar handboll så handlar det sällan om ens egna arbete enbart utan det viktigaste av allt är hela gruppens resultat och det är också det man strävar efter för att vara bra på teamwork på exempelvis en arbetsplats. Fokuset vid ett grupparbete på en arbetsplats (eller i skolan) ligger på gruppen, vad kan varje individ tillföra för att gruppen ska nå mål och samma tänk har man som handbollsspelare.

Jobba som en grupp för att nå mål

När man spelar handboll jobbar man i grupp, gruppen är viktig. Sporten skulle inte fungera utan att alla spelare vore samlade på plan. För att vinna en match pratar man strategi, alltså vad varje person bör göra på plan för att det ska bli möjligt att vinna matchen. Genom att man har detta med sig från att ha spelat handboll så kan det göra att man blir otroligt duktig när det kommer till teamwork. Att samarbeta är det som gör att handboll fungerar, att samarbeta är det som gör att det är möjligt att vinna en match. Alla i gruppen behövs för att slutmålet ska kunna nås. Vid en handbollsmatch är målet att vinna matchen och det gör man genom att samtliga spelare gör sin uppgift och samarbetar tillsammans med sitt lag. Genom att ta med sig samma tänk som man hade på planen till arbetet eller annan situation där det gäller att vara bra på teamwork så kan man nå de höga målen som man satt. Att tänka ’hur kan gruppen nå målet?’ istället för hur enbart en själv kan nå det är ett bra teamwork tänk och att sedan verkligen genomföra att alla får uppgiften som passar en själv bäst så att gruppen kan nå målet.

Genom att ha hållit på med handboll kan man därför bli bra i andra situationer när det gäller att kunna samarbeta i en grupp. Genom att varje individ tillför något till gruppen blir det bra teamwork vilket är själva målet att träva efter.